Kategori: Okategoriserade

Walk’nTalk

Arrangemanget är ett levande inspel i arbetet med att utveckla den nya kulturplanen för Region JämtlandHärjedalen, konkretisera hur kultursektorn kan och behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för Samling näringslivs vision om befolkningsutveckling stärka kulturnäringen som central och kreativ motor för hållbar platsutveckling och demokratiskt samtal lyfta kultur både som mål och medel