WORK

IN

PROGRESS!

Work in progress

Här samlas information om kulturkunskaparnas satsningar – ett ständigt work in progress, där det ena evenemanget leder till det andra och lär av varandra.

Right here under the rainbow?

Kullagården, Gimdalen, Jämtland lördag 2 oktober kl 19

Samspelare: Afrika Select & Nordic Select Safaris, Bräcke kommun, Coompanion Jämtland, Forss Livs Produktion AB, Kultur och bildning Jämtland Härjedalen och Samling näringsliv.

Vad står på spel?

Det är frågan vi ställer både till oss själva och till deltagare när vi välkomnar till en publik Walk’n’Talkshow, en nationell mötesplats och en handlingsinriktad samproduktion för kulturell tillväxt som avgörande för bärkraftig, glokal utveckling.

Huvudfrågan ställs utifrån tre samhörande perspektiv: platsen – arvet – framtiden och kopplar till de globala målen i Agenda 2030. 

Arrangemanget genomförs på utomhusscenen ”Smiddjan” på Ol’Svens i Huså, västra Jämtland 27 – 28 augusti 2021. 

Vad står på spel? Är också titeln på en av två filmer som har premiär som en del i arrangemanget. 

Samspelare: Forss Livs Produktion AB, Afrika Select & Nordic Select Safaris, Föreningen Husåspelet, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, Kultur och bildning Jämtland Härjedalen, Samling näringsliv mfl.