Om oss

Föreningens ändamål är att vara en levande, demokratisk och samverkande plattform för evenemang, arrangemang, produktioner och andra typer av satsningar där konst, kultur och kulturarv i ständig utveckling

skapar, bygger, stärker, främjar, utforskar, utvecklar, samtalar, folkbildar, delar och sprider kunskap och engagemang som vill se

ett långsiktigt hållbart, klimatmedvetet, mångfaldsrikt och demokratiskt samhällsbygge med företagande, offentlig verksamhet och ideellt engagemang inom de planetära gränserna* för medlemmarnas, medmänniskornas och ekosystemens välfärd över föreställnings- och nationsgränserna, genom generationerna och eonerna.

Kort sagt vill föreningen bidra till hållbar utveckling och FN-målen ”Agenda 2030”.

Föreningens uppgift är att utifrån sitt ändamål skapa värden på ett icke vinstdrivande sätt genom att ta initiativ till, äga, leda, driva och stötta och/eller samverka kring konkret verksamhet och mötesplatser var som helst i världen. För att stå stadigt och städa framför egen dörr, gräver föreningen särskilt djupt där den står i Jämtlands län. Mer info om ändamål och uppgift i föreningens stadgar som du hittar och du klickar här.

Vi verkar lokalt men med global utblick och glömmer inte att den stora omställning som våra samhällen står inför, ska vara rättvis och leda till ett bättre liv – i både städer och  glesbygd.

Eller… det är i alla fall ambitionen. Just här och nu är Kulturkunskaparna namnet på en ideell förening, en hemsida, ett facebookkonto, ett instagramkonto och på en idé som prövas här och nu.

Finns intresse av att använda vår samverkansförening för att äga och utveckla idén till handling som kan härbärgera olika initiativ och satsningar i en kulturkunskapande anda? I samverkan? Som medlem? Välkommen! Mer info och kontakt info @ kulturkunskaparna.se

Medlemsavgiften 2023 är 200:-

Styrelseposter verksamhetsåret 2023 i ”Kulturkunskaparna ideell förening”: Ordförande Helena Kuhlefelt, sekreterare Marika Griehsel, kassör Jenny Grip och revisor Kristina Persson.