Om oss

Kulturkunskaparna – är en levande, demokratisk och samverkande plattform med kulturella uttryck som egenvärde, metod och medel för kunskap, kreativitet och glädje med människan och vår plats på jorden i centrum för hållbar utveckling. 

Eller… det är i alla fall ambitionen. Just här och nu är Kulturkunskaparna namnet på en ideell förening, en hemsida, ett facebookkonto, ett instagramkonto och på en idé som prövas här och nu.

Finns intresse av att använda vår samverkansförening för att äga och utveckla idén till handling som kan härbärgera olika initiativ och satsningar i en kulturkunskapande anda?

Styrelseposter verksamhetsåret 2022 i ”Kulturkunskaparna ideell förening”: Ordförande Helena Kuhlefelt, sekreterare Marika Griehsel, kassör Jenny Grip och revisor Kristina Persson.