Hur det fortsätter!

Det beror på vad som står på spel! Behoven bestämmer hur produktionen ser ut framåt: manus, ensemble, ageranden, scenografin, dramaturgin, resurssättningen – ja rubbet! 2021 års arrangemang är en förstudie och ett work in progress som vill samla inspel och hitta samverkansvägar vidare. Redan nu finns ambitioner och ett lyssnande efter vilka behov som behöver mötas baserat på angelägna utvecklingsvägar som har lyfts av samspelare och scensamtalare och i produktionsteamet. Vi fyller på längs vägen och under arrangemanget.

Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2023 – 2026 hämtar inspel från ”Vad står på spel?”

Husåmanifestet! Där samlar vi åtaganden och ambitioner från ”Vad står på spel?”. Finns Kyotoprotokoll och Parisavtal så finns också Husåmanifest. En idé från Marika Griehsel

Husåmanifesten! Är det sammanhanget då vi firar framgångarna? Årligen? En idé från föreningen Husåspelet & Forss Livs Produktion AB

Samling kulturnäring – för 200 000 personer i Jämtlands län utifrån ”Samlings näringslivs” ambitioner?

Ecomuseum – Kallsjöbygden – ett exempel på platsrelaterad och dagsaktuellt och framtidsförankrat kulturarv som boplats och besöksmål? En idé från NCK men som sammanfaller med flera andra tankar och ambitioner.

”Vad står på spel? – framtiden – en filmdokumentation och en kommentar till 2021års arrangemang med ambition att ha premiär 2022. En idé från Africa select.

”Vad står på spel? – no longer a work in progress but a work in grossess! En nationell mötesplats för kulturell tillväxt som ett årligt evenemang i Huså med ambitionen att arrangeras tom 2026 för att följa den regionala kulturplanens tillämpning in i nästa process samt över nästa ordinarie riksdagsval utifrån ambitionen hos samspelarna 2021.

”Kulturkunskaparna – ideell förening & Kulturkunskaparna – ekonomisk förening” – en nationell tankesmedja och resurskreatör för människor och gärningar som gör talk till walk tillämpat och begripligt och meningsfullt och kulturinriktat i lokalsamhällen?