Vad står på spel? – Walk’n’Talk-shows Huså 26 och 27 aug 2022

HUSÅ 26-27 AUGUSTI 2022 

Vad står på spel? Det är frågan vi ställer både till oss själva och till deltagare när vi välkomnar till en publik Walk’n’Talkshow. Utifrån svaren och de nya frågor som väcks, skapar vi nya angelägna satsningar och hittar finansiering för att kunna förverkliga dem. Hela programmet samt mer info hittar du längre ner på sidan.

Utgångspunkten för samtalet är att en rik och fri utveckling av konst och kultur är en avgörande komponent i  bärkraftig, glokal utveckling.

Arrangemanget är en handlingsinriktad, samproducerad och tillämpad förstudie  och kunskapsutvecklare. Vad står på spel? Vilka visioner och förverkliganden vill vi vidare i? Vad behövs för att kunna satsa? 

Vi ställer frågorna utifrån tre samhörande perspektiv: platsen – arvet – framtiden och kopplar svaren till de globala målen i Agenda 2030. 

Arrangemanget har formen av Walk’n’Talkshow, använder inga powerpoints och har inga föreläsningar av traditionellt snitt. Vi samtalar utifrån olika teman där flera ”scensamtalare” finns på  plats tillsammans med en samtalsledare. Längs vägen spelar konst och dramatik en avgörande roll.

Dagprogrammet ser likadant ut båda dagarna. Scensamtalarna är dock delvis olika. Olika filmer visas de olika kvällarna.

Arrangemanget genomförs som en långsam vandring och längs vägen slår vi oss ner och samtalar kring olika angelägna teman tillsammans med vidtalade ”scensamtalare”. Walk’n’Talk-showen inleds inomhus på Huså skola och rör sig därefter till utomhusscenen ”Smiddjan” på Ol’Svens i Huså, västra Jämtland. Därefter går färden tillbaka till inomhusmiljö där vi samlas för att skissa på olika satsningar framåt, bl.a. projektfinansieringsansökingar. Den som vill är välkommen att dröja kvar och äta middag och därefter gå på utomhusbio.


Scensamtalarna:

Jenny Grip, VD Samling näringsliv och tidigare elitidrottare. (26/8)

Torkel Öste, Stiftelsen Hållbara Samhällen och samhällsentreprenör (26/8 och 27/8)

Harriet MÖller, ordförande i föreningen Husåspelet

Leif Milling -fotograf, författare och flugfiskare

Helena Kuhlefelt – kulturanalytiker och europavetare på NCK (26/8)

Daniel Eurenius – projektledare på Peak Innovation (26/8)
Klara-Yvonne Klingspor – psykoterapeut och konstterapeut (26/8 och 27/8)

Ambjörn Johansson – dramatiker, biolog och byalagsordförande i Kall

Marika Griehsel – journalist (tidigare SVT-korrespondet i södra Afrika), filmproducent samt naturturistföretagare i Gimdalen och i Södra Afrika (26/8)

Stefan Lööf – amatörskådespelare, kulturentreprenör och fordonsmekaniker (26/8 och 27/8)

Linda Forss – samhällsbyggare och regional utvecklingsstrateg på Region Jämtland Härjedalen (26/8 och 27/8)

Filmer som visas:
Vad står på  spel? En samtidsdokumentär om platsen, arvet och framtiden utifrån en amatörteaterensembles drivkrafter av gemenskap, glädje och framtidsansvar för sin by på  jorden. Produktion: Afrika select 2021

A tree has fallen – remember Desmond Tutu – förhandsvisning av en dokumentär som prmiärvisas i domkyrka i Göteborg samband med bokmässan i september. Produktion: Afrika select 2022

De va ma – den filmade teaterföreställningen om vår historia om Husåspelet
Produktion: Afrika select 2022

Ambitionen är en årligen återkommande regional och på sikt kanske nationell, mötesplats och satsningar på ett flertal, långsiktiga och konkreta genomförandesatsningar på olika platser för att stärka bärkraftig glokal utveckling genom kulturell tillväxt.

Arrangemanget är ett ”work in progress” som utan projektfinansering, men genom samverkan, undersöker om det finns behov av den här typen av mötesplats och mötesform och mötestema. Om det visar sig vara viktigt för det som står på spel för kulturell tillväxt och bärkraftig, glokal utveckling med utgångspunkt från platsen, arvet och framtiden, är avsikten att hitta vägar att möjliggöra en sjösättning av en satsning/satsningar som bär dit vi behöver gå tillsammans.

Välkommen önskar produktionsteamet och alla samspelarna.