Program

Välkommen till en Walk’n’Talkshow kring frågan om vad som står på spel och hur möjliggörandet av kulturens tillväxt är avgörande för bärkraftig, glokal utveckling.

Samtliga scensamtalare hittar du här.

Ladda gärna ner programmet och annat material här.

Fredag 27 augusti

Om kaffestundens centrala roll och mötesplatsens avgörande scen.

Fritt samtal, fika och mingel.

9.30 Walk’n’Talkshow:

Historien bakom arrangemanget, om produktionsteamet, om samspelarna,
om scensamtalarna, om walk’n’talkprogrammet, om sammanhanget av kulturplaneprocess, befolkningsutvecklingsmål, om kulturkunskaparna, om filmpremärerna, om ett ständigt work in progress, om glokal hållbarhet,
om agenda 2050 och om platsen, arvet och framtiden.

Deltar i samtalet: Marika Griehsel – Helena Kuhlefelt – Linda Forss – Harriet Möller

om vägval, om ledarskap och om att passa rätt.

Kompassriktningen för den regionala kulturplanen som sätter agendan för prioriteringar, vikten av armlängdsavstånd mellan politik och det fria kulturutövandet, mål och medel för idrotts- och kulturliv i hållbar världsklass, snabbfotade coronaanpassningar som skapat nya arbetssätt, vidgade flaskhalsar med rätt kompetens- och klimatinsatser, kulturefterfrågan som behöver mötas för hållbar befolkningsutveckling, brytandet av ny, värdeskapande väg över fjället och platsbelysande scenkonst.

Deltar i samtalet: Jimmy Eriksson – Jenny Grip – Kerstin Örbo – Jens Comén

Om uthållighet och samspel.

Boost till kulturentreprenörer som både går in i väggar och försätter berg, geologin som världsundergripande fundament för kultur- och naturdriven platsutveckling, kompetensresurser för att tillgängliggöra kultur- och naturarv som anledning att bebo och besöka och värdet av att ge konkurrenter en stövel!

Deltar i samtalet: Martin T Johansson – Kristina Ernehed – Helena Kuhlefelt

Om att komma ihåg att skaffa tillräckligt med näring och visionär eftertanke och att aldrig glömma vad som står på spel.

Energipåfyllning och utrymme för egen eller gemensam tid, rum och rörelse kring frågeställningen ”Vad står på spel? Om du skriver manus…Vilket är dramat? Hur hänger allt ihop – platsen, arvet, framtiden! Hur får du historien att hålla? Vilka är de bärande scenerna? Vilken genre väljer du? Vilken målgrupp? Hur ser upplösningen ut? Vilket är budskapet? (premissen?) Vilka aktörer och funktioner och resurser behövs i produktionen? När kan spelet börja?

Om rösters värde och om landskap som får växa-igen.

Politik, infrastruktur och ringar på vattnet, fria medier och fria val, igenväxningens mekanismer och dess undanröjanden, kaffeved av alltihop och markägares makt att möjliggöra en plats.

Deltar i samtalet: Sara Strömberg – Marika Griehsel – Dan Olofsson (video fr. Frankrike) – Marlene Lind – Helena Kuhlefelt

Om resurssättning och om livsnödvändigheter

Folkbildning för klimatet, civilsamhället som den felande länken, den tillräckliga kunskapen om kulturens avgörande betydelse för demokrati, behovet av samspelande, förutsägbara, långsiktiga och fria resurser för komplexa helhetslösningar och den klockrena men inte oproblematiska insikten om att den lokala kraften sitter på den globala lösningen för Agenda 2030 2050

Deltar i samtalet: Kristina Persson – Elise Ryder Wikén – Marika Griehsel – Linda Forss mfl.

16.00 Fri lek och fritt arbete
18.00 Matmingel
20.21 Filmpremiär – Vad står på spel – platsen, arvet, framtiden – utebio

Lördag 28 augusti

10.00 Eftersläpp filmvisning ”Vad står på spel?” – bildskärm inomhus
13.00 Walk’n’Talkshow:

Om finansiering och annan resurssättning.

Deltar i samtalet: Jimmy Eriksson – Iréne Granehag – Ella Fredell – Peter Vomacka – Helena Kuhlefelt m.fl.

Om historier som bestämmer framtiden.

Deltar i samtalet: Helena Kuhlefelt – Jim Hedlund – Hanna EskelinStefan Lööf m.fl.

Om att leva på utsikten och våra varför.

Deltar i samtalet: Hanna Eskelin – Harriet Möller – Ella Fredell mfl.

Om att hitta sin ensemble som förstår vad som står på spel och som vill spela sin roll i helheten.

Deltar i samtalet: Linda Forss – Jens Comén – Hanna Eskelin – Marika Griehsel – Helena Kuhlefelt mfl.

16.00 Fri lek och fritt arbete – bl.a. möjlighet till djupdykning i kulturarvsarkiven!


18.00 Matmingel
20.21 filmpremiär De va ma – den filmade teaterföreställningen om vår historia om Husåspelet – utebio