Produktionsteam

Linda Forss

Samhällsbyggare, infotainer, processledare och moderator. Leder produktionsteamet och är tillsammans med Marika Griehsel initiativtagare till ”Vad står på spel?” Har många hattar i produktionen! Leder processen för utarbetande av Region Jämtland Härjedalens nya kulturplan, ideell samordnare av föreningen Husåspelets kulturutveckling och verksamhetsledare för Forss Livs Produktion AB.

Marika Griehsel

Journalist, filmproducent, entreprenör inom naturturism i Jämtland och Afrika, samt moderator. Har tillsammans med Simon Stanford genom företaget Africa Select & Nordic select safaris producerat filmerna som har premiär i samband med evenemanget. Är tillsammans med Linda Forss initiativtagare till ”Vad står på spel?”

Helena Kuhlefelt

Projektledare, kulturanalytiker, europavetare och moderator. Arbetar för Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och intresserar sig bland annat för kulturarvets roll i att skapa öppna och välkomnande sammanhang. Vem och vad får ta plats i en bygds historia, och vem är med och formar historien för framtiden? Hon bidrar med vidgade vyer genom exempel på hur platser, företag och föreningar – både på nära och lite längre håll – har använt sig av kulturarvets kraft,

Hanna Eskelin

Bibliotekarie, grafisk designer, illustratör och webdesigner. Arbetar som biblioteksutvecklare med fokus på effektiv kommunikation och byggande av digital kompetens i Region Jämtland Härjedalen samt driver egen verksamhet inom grafisk design.