Om filmerna

Två filmer har premiär under Vad står på spel?

Filmerna är producerade av Afrika select & Nordic select safaris med avsikt att Föreningen Husåspelet ska äga visningsrättigheterna och att filmerna ska kunna inspirera andra.

Region Jämtland Härjedalen, Lennart Ocklinds stiftelse samt C O Rahms stiftelse är de största ekonomiska möjliggörarna för filmproduktionen.

Föreningen Husåspelet har kompletterat finansieringen av filmerna samt hela produktionen runt om kring med hjälpa av fler mindre sponsorer – dessa presenteras på Husåspelets hemsida samt i premiärprogrammet. För information om sponsring och andra typer av resursfinansering, välkommen att kontakta sponsring@husaspelet.se

Filmskaparna Marika Griehsel och Simon Stanford vid inspelningen av dokumentären då husåspelets skådespelarensemble besökte Batte Sahlin (Husåspelets manusförfattare och förgrundsfigur) i hans ateljé. Foto: Linda Forss