Filmad teater: De va mæ – vår historia om Husåspelet

Visas lördag 27 aug kl 20 på Ol’Svens – utomhusbio.

Den filmade teaterföreställningen ”De va mæ – vår historia om Husåspelet”

väver samman scener ur den Husåspelet (musikteater av Batte Sahlin om Huså bruks historia) och historien om hur Husåspelet blev en del i Huså bys historia (med manus av Linda Forss, baserat på intervjuer och berättelser).

Filmen är liksom teaterföreställningen indelad i tre akter. Mellan akterna är det en liten paus med fikaservering.

OBS! Vid premiären 2021 förekom ljudproblem. De som såg filmen under de förutsättningarna är välkomna att se filmen igen till halva entrépriset.

Filmproduktion: Afrika select & Nordic select safaris 2022

Ensemblen i den filmade teaterföreställningen
”De va ma – vår historia om Husåspelet” foto: Simon Stanford