Allmän information

Allra viktigast: Här respekterar vi varandra och alla andra människors lika värde, klimatkonventionen och planetgränserna. Vi gör vårt bästa för att ta plats på scen och spela våra roller så bra vi just nu kan, i den här ensemblen.

Boende: Finns på flera håll och med olika standard – se booking.com och sök på Huså, Jämtland eller Kall, Jämtland eller Åre.

Covidanpassning: Ja självklart! Utifrån rådande rekommendationer.

Friluftsförutsättningar: Evenemanget tilldrar sig utomhus på en friluftsteaterscen. Scensamtalarna sitter under tak. Deltagande publik sitter delvis under tälttak. Filtar finns att hyra men egna får gärna medtagas. Kläder efter väder förstås.

Fika och mat: Fredag 27 augusti serveras välkomstkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och middag till förbokade. Fika finns att köpa utan förbokning i samband med filmpremiären. Lördag 28 augusti serveras lunch, eftermiddagskaffe och middag till förbokade. Fika finns att köpa utan förbokning i samband med filmpremiären.

Hållbarhetsanpassning: Evenemanget lyfter och konkretiserar hållbarhetsfrågorna i sitt program. I sitt eget praktiska utförande optimeras och cirkuleras resursanvändning för:
eftertänksam och långsiktig miljöanpassning med låga energikrav, lokalt proucerad mat med minimerat svinn, avfallsminimering, uppmaning till samordnade och kollektiva transporter och relationsbygge med jorden vi lever på, av och med;
goda och långsiktiga sociala samverkansrelationer genom ett gott samtalsklimat och respektfullt förhållningssätt som lyfter allas avgörande roller såväl i evenemanget som i det glokala samhällsbygget
effektiv ekonomi och långsiktig ekonomisk hållbarhet för evenemanget. Detta omfattar samspelade arrangörer, scensamtalare, deltagande publik samt övriga samarbetspartners förutsättningar. Det betyder bla att kunna bidra med tjänster och produkter som evenemanget behöver på ett affärsmässigt hållbart sätt.

Integritet och GDPR: Den som deltar i arrangemanget eller som vistas i dess anslutning kan komma att filmas som en del i dokumentation för ansvarstagande och seriös publicering enligt god etisk sed i sociala medier och publika visningar. Insamlade personuppgifter i samband med tex bokning sparas av kulturkunskaparna och av de organisationer som administrerar, i syfte att kunna leverera information och återkoppling från arrangemanget och välkomna till kommande.

Kontorsplats: För deltagare som parallellt med evenemanget behöver kunna sitta inomhus vid ett bord och göra undan kontorsarbete finns möjlighet att använda Huså skola som kontor. Wifi finns. Tillgängligt fredag 27 aug kl 7 – 19 och lördag 28 aug kl 7 – 12.

Med reservation för förändring: Vi lever i en föränderlig värld. Vi anpassar arrangemanget utifrån rådande omständigheter. Det innebär att vädermakterna kan kräva nyttjandet av andra lokaler, hälsa kan förändra sammansättningen av scensamtalare, dagsaktuella frågor kan förändra samtalsteman

Ol’Svens: [Olsvänns] Är platsen för arrangemanget. Detta namn som betecknar att Olof Svensson ägde platsen, är känt sedan tidigt 1900-tal och kompletterades med namnet ”husåspelsplatsen” i slutet av 1900-talet när Ol’Svens blev en teaterscen.

Parkering: Finns i Huså hytta – se karta. Parkeringshjälp finns. Parkeringsavgift 30 kr per dag swishas till föreningen Husåspelet 123 567 52 95.

Sittplatser: Deltagande publik har tillgång till anvisade sittplatser på träbänkar utan ryggstöd. Den som vill ta med egen stol som ersätter träbänken är välkommen att göra det.

Smiddjan: Är en del i scenografin på Ol’Svens. Fungerar som en scen i scenen och kan användas fristående, som i detta arrangemang med scensamtal. Namnet myntades 2020 i samband med en nystart och renovering för att lyfta scenen som en plats för att smida nya planer, förankrade i historia och framtid.

Tillgänglighet – anslutning: Evenemangsplatsen ligger ca 500 m från körbar väg/parkering. Därifrån går en kuperad men lättvandrad stig. Framfärd i rullstol kräver kraft i armar eller motordrift. Rullstolsramp finns längs en del av sträckan.

Tillgänglighet – på plats: 2021 saknas fortfarande och tyvärr hörslinga.

Toaletter: Utedass finns i nära anslutning till evenemangsplatsen.
WC inomhus finns på Huså skola ca 600 m från evenemangsplatsen och 100 m från parkeringen.

Täckning och wifi: Täckningen är helt okey på Ol’Svens. Närmaste publika wifi finns på Huså skola.

Walk’n’Talk-show: Är en underhållande och konkret form av scensamtal med inbjudna gäster och programledare. Showen framförs inför publik som också är välkomna i samtalet. Fokus ligger på att lyfta krafter och initiativ som ser till att göra och som vill göra mer och bättre med insikten om att walk – behöver talk annars blir det inget vettigt och långsiktigt och gemensamt gjort – och att talk behöver walk, annars blir det bara snack. Och för att leva upp till sig själv förutsätts en Walk’n’Talkshow innefatta moment som innebär övning i förmågan att gå och prata och visa vad och var och hur vi vill göra skillnad.

Välkommen: Ja!