Vi sitter i scensoffan i Gimdalen.

Leif Milling

Fiskare, författare och fotograf. Har bl.a. skrivit boken ”Catch and cook”. Två gånger har han utsetts till Årets Norrlandsfotograf. Han har också mottagit Svenska Fotografernas Förbunds guldmedalj för bästa naturfoto samt fått flera andra utmärkelser samt fisk.  

Marika Griehsel

Journalist, filmproducent, entreprenör inom naturturism i Jämtland och Afrika, samt moderator. Har tillsammans med Simon Stanford genom företaget Africa Select & Nordic Select Safaris. Är tillsammans med Linda Forss initiativtagare till ”Right here under the rainbow” samt andra arrangemang såsom ”Vad står på spel?”

Janne Hemmingson

Musiker, stugägare, snöskottare, VA-systemsbyggare, snökedjefastsättare, morfar – ja allt som behövs är han.

Margit E Hallberg

Är fiberföreningsordförande, biodlare och KIB-agent tillsammans med de andra Käringarna I Byn. Och byn är Gimdalen.

Kerstin Örbo

Kulturutvecklingschef, region Jämtland Härjedalen med ansvar för Bildkonsten, Hemslöjden, Filmpool, Designcentrum och Biblioteksutveckling.

Ordförande för Riksteatern Jämtland Härjedalen och Riksteatern Västjämtland.

Förtroendevald i Åre kommun med uppdrag att utveckla nya demokratiska former för ökat lokalt inflytande över den egna bygdeutvecklingen.

Linda Forss

Samhällsbyggare, infotainer, processledare och moderator. Leder produktionsteamet och är tillsammans med Marika Griehsel initiativtagare till ”Right here under the rainbow”, ”Vad står på spel?” mm Har många hattar i produktionen! Leder processen för utarbetande av Region Jämtland Härjedalens nya kulturplan, ideell samordnare av föreningen Husåspelets kulturutveckling och verksamhetsledare för Forss Livs Produktion AB.

Hemmingson & Forss

Bryter av och binder ihop med skräddarsydd infotainment!

Linda Forss – lead & sång

Janne Hemmingson – gitarr, bozouki & flöjter