Scensamtalarna Vad står på spel? 2022

Här hittar du snart alla som kommer att delta i samtalet från scenen. Vilka som talar när, presenteras på programsidan.

Jenny Grip

VD Samling Näringsliv, tidigare längåkare på elitnivå samt en i arrangörsteamet bakom Årefjällsloppet som vill samla och lyfta lokalsamhällen och kultur längs spåret.

Marika Griehsel

Journalist, filmproducent, entreprenör inom naturturism i Jämtland och Afrika, samt moderator. Har tillsammans med Simon Stanford genom företaget Africa Select & Nordic Select Safaris producerat filmerna som har premiär i samband med evenemanget. Är tillsammans med Linda Forss initiativtagare till ”Vad står på spel?”

Stefan Lööf

Amatörskådespelare, fordonstekniker & ivrare för kultur kring Kallsjön. Initiativtagare till upprustning av husåspelsplatsen Ol’Svens och till föreningen Kultur kring Kallsjön.

Klara-Yvonne Klingspor

Psykoterapeut och handledare som använder skapande både i terapi och leder målarkurser för allmänt välbefinnande och uttryck. Klara-Yvonne också ett eget konstnärskap och är en del i konstnärsnätverket LÄRKO. Född och uppvuxen i Huså men utflyttad till Stockholm i tonåren. Idag fritidsboende i Huså och fastboende i Uppsala. Mer om Klara-Yvonnes verksamhet hittar du här.

Torkel Öste

Lantmätare med flera företag, verksamheter och engagemang inom hållbar plats- och affärsutveckling inom bl.a. vätgas i Stockholms skärgård och i Kallbygden. Ansvarig för stiftelsen Hållbara samhällen och styrelseledamot i Kultur kring Kallsjön. Idag fritidsboende i Huså och fastboende i Stockholm. Mer om Torkel Östes stiftelse hittar du här.

Harriet Möller

Ordförande i föreningen Husåspelet, amatörskådespelare, gemenskapsbyggare och en av alla centrala nyckelpersoner med engagemang i bygdeutveckling med kultur som mål och medel.

Ambjörn Johansson

Dramatiker, biolog och byalagsordförande i Kall. Ansvarig för stiftelsen Hållbara samhällen och styrelseledamot i Kultur kring Kallsjön. Boende i Kall och arbetande över hela Sverige.

Daniel Eurenius

Projektledare på Peak Innovation. Har fokus på investeringar och

Helena Kuhlefelt

Projektledare, kulturanalytiker, europavetare och moderator. Arbetar för Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och intresserar sig bland annat för kulturarvets roll i att skapa öppna och välkomnande sammanhang. Vem och vad får ta plats i en bygds historia, och vem är med och formar historien för framtiden? Hon bidrar med vidgade vyer genom exempel på hur platser, företag och föreningar – både på nära och lite längre håll – har använt sig av kulturarvets kraft,

Leif Milling

Fotograf, författare och flugfiskare. Lever och verkar som kulturkunskapare i Skogslandet.

Linda Forss

Samhällsbyggare, regional utvecklingsstrateg. kulturskapare och producent. Har många hattar i produktionen! Leder produktionsteamet och är tillsammans med Marika Griehsel initiativtagare till ”Vad står på spel?” Verksam som processledare för region Jämtland Härjedalens styrkeområde ”Upplevelser” som en del i regionens smarta specialisering.