Kontakta oss

info@kulturkunskaparna.se

Styrelseposter verksamhetsåret 2022 i ”Kulturkunskaparna ideell förening”: ordförande Helena Kuhlefelt

sekreterare Marika Griehsel

kassör Jenny Grip

revisor Kristina Persson.