Kontakta oss

info @ kulturkunskaparna.se

Styrelseposter verksamhetsåret 2023 i ”Kulturkunskaparna ideell förening”: ordförande: Helena Kuhlefelt

sekreterare: Marika Griehsel

kassör: Jenny Grip

revisor: Kristina Persson.