Program 26 & 27 aug 2022

Välkommen till en Walk’n’Talkshow kring frågan om vad som står på spel och hur möjliggörandet av kulturens tillväxt är avgörande för bärkraftig, glokal utveckling. Upplägget detta år innebär att vi med början i Huså skola vandrar till Husåspelsplatsen Ol’Svens. Med jämna mellanrum stannar vi, sätter oss ner och samtalar utifrån programmet nedan.

Samtliga scensamtalare hittar du här.

Fredag 26 augusti och lördag 27 augusti

Klockan 12:00 STARTPLATS: Huså skola

#1 There is no such thing as a free lunch – men den ingår i priset Välkommen

Historien bakom arrangemanget, om produktionsteamet, om samspelarna,
om scensamtalarna, om walk’n’talkprogrammet, om sammanhanget, om kulturkunskaparna om ett ständigt work in progress för glokal hållbarhet,
om Agenda 2050, smart specialisering, kritisk massa, enagemang och om platsen, arvet och framtiden. INKLUSIVE lunch och presentationsrunda.

Deltar i samtalet: Marika Griehsel, Jenny Grip, Helena Kuhlefelt, Linda Forss och alla andra (Huså skola)

En av de filmer som visas som utebio på fredagskvällen visas också, i mindre format på bildskärm.
Deltar i samtalet: alla (Huså skola)

Om mål och visioner, förtroenden, samarbeten, finansiering och resurser och kulturens, konstens, upplevelsens och samtalsklimatets roller i att kunna föreställa sig den framtid vi vill se, skapa historia och utveckla en plats som bär sig, varandra och andra. Vad gjorde Huså när det fanns 20 000 kr kvar? Och när det fattades 10 000? Och vad gör Jämtlands län med eller utan 200 000 invånare? Och om vi tänker oss 500 i publiken längs väg 662?

Deltar i samtalet: Jenny Grip, Torkel Öste och Klara-Yvonne Klingspor (Utomhus vid träskulpturerna vid ån alt. under tak)

Deltar i samtalet: Torkel Öste, Ambjörn Johansson, Daniel Eurenius och Helena Kuhlefelt

(Utomhus i Huså hyttruin alt. under tak.)

Om tillhörighet, föränderlighet och relationer till platsen, arvet och framtiden genom att inte fråga varifrån vi kommer utan fråga på vilka platser du känner dig hemma. Kanske i Skogslandet?

Deltar i samtalet: Marika Griehsel, Leif Milling, Helena Kuhlefelt och Harriet Möller

(Utomhus vid Samorfjöset alt. under tak i Samorfjöset.)

#6 ”Här står jag mitt i min dröm”

Vad stod på spel? #platsen #arvet #framtiden #FIKA!

Deltar i samtalet: Stefan Lööf och Harriet Möller och alla

(Utomhus vid scenen Smiddjan på Husåspelsplatsen Ol’Svens alt. under tak)

Om satsningar och resurssättning – workshop med projektskrivning

Deltar i workshopen: alla

Klockan 16:00 SLUTPLATS: Huså skola

Fri lek och fritt arbete
18.00 Mat och mingel – förbokas!
20.00 Utebio på Ol’Svens

Fredag 26 aug
Vad står på spel? #platsen #arvet #framtiden – ny version med delar ur arrangemanget ”Vad står på spel? från 2021

A tree has fallen – remember Desmond Tutu Förhandsvisning innan premiär i Göteborgs domkyrka i september

Lördag 27 aug

De va ma – den filmade teaterföreställningen om vår historia om Husåspelet