Om filmerna som visas

Två filmer visas i samband med Att behöva spela roll. Dokumentären visas i sin helhet medan den filmade teaterföreställningen visas i form av utdrag ur de tre akterna.

Filmerna är producerade av Afrika select & Nordic select safaris med avsikt att Föreningen Husåspelet ska äga visningsrättigheterna och att filmerna ska kunna inspirera andra. Filmerna hade premiär på utebioscen i Huså 2021 i samband med arrangemanget ”Vad står på spel?” läs mer här.

Region Jämtland Härjedalen, Lennart Ocklinds stiftelse samt C O Rahms stiftelse är de största ekonomiska möjliggörarna för filmproduktionen.

Föreningen Husåspelet har kompletterat finansieringen av filmerna samt hela produktionen runt om kring med hjälpa av fler mindre sponsorer.

Filmskaparna Marika Griehsel och Simon Stanford vid inspelningen av dokumentären då husåspelets skådespelarensemble besökte Batte Sahlin (Husåspelets manusförfattare och förgrundsfigur) i hans ateljé. Foto: Linda Forss