Hitta till Gimdalen

Gimdalen

Med bil:

Väg 323 österut från Bräcke och västerut från Kälarne, Bispgården etc.

E14 norrut från Stockholm och andra orter söderut i Sverige, Europa etc.

E14 söderut från Östersund och andra orter norrut i Sverige.

Med tåg och buss:

Norrtåg och SJ till Bräcke station. Därifrån taxi, buss.

Länstrafiken Z. Anslutning finns vardagsar på morgon och eftermiddag.

Fina övernattningsboenden finns i Gimdalen.