Vad står på spel?

HUSÅ 27-28 AUGUSTI 2021 

Vad står på spel? Det är frågan vi ställer både till oss själva och till deltagare när vi välkomnar till en publik Walk’n’Talkshow.

Utgångspunkten är att kulturell tillväxt är en avgörande komponent i  bärkraftig, glokal utveckling.

Arrangemanget är en handlingsinriktad, samproducerad och tillämpad förstudie  och kunskapsutvecklare. Vad står på spel? Vilka visioner och förverkliganden vill vi vidare i? Vad behövs för att kunna satsa? 

Vi ställer frågorna utifrån tre samhörande perspektiv: platsen – arvet – framtiden och kopplar svaren till de globala målen i Agenda 2030. 

Arrangemanget har formen av Walk’n’Talkshow, använder inga powerpoints och har inga föreläsningar av traditionellt snitt. Vi samtalar utifrån olika teman där flera ”scensamtalare” finns på  plats på  friluftsscenen ”Smiddjan” tillsammans med en samtalsledare.

Ambitionen är en årligen återkommande nationell mötesplats och satsningar på ett flertal, långsiktiga och konkreta genomförandesatsningar som stärker bärkraftig glokal utveckling genom kulturell tillväxt.

Arrangemanget genomförs på utomhusscenen ”Smiddjan” på Ol’Svens i Huså, västra Jämtland 27 – 28 augusti 2021. 

Vad står på spel? Är också titeln på en av två filmer som har premiär som en del i arrangemanget.

Bland scensamtalarna finns:
Jenny Grip, VD Samling näringsliv och tidigare elitidrottareJimmy Eriksson, TF Kulturchef, region Jämtland HärjedalenSara Strömberg, författare och journalistKristina Persson, grundare av tankesmedjan Global utmaning och Frejas fond, tidigare landshövding i Jämtlands län och tidigare framtidsminister. Martin T Johansson, regissör och manusförfattareDan Olofsson, möjliggörare av Projekt Kaxås i Offerdal och Star for Life i Sydafrika och Namibia

Samtalsledare:

Marika Griehsel – journalist,
Helena Kuhlefeld – kulturanalytiker och
Linda Forss – samhällsbyggare 

Programmet  är ett levande inspel i arbetet med att utveckla Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2022-2026 och inneh åller dessutom två  filmpremiärer:

Vad står på  spel? En samtidsdokumentär om platsen, arvet och framtiden utifrån en amatörteaterensembles drivkrafter av gemenskap, glädje och framtidsansvar för sin by på  jorden. Produktion: Afrika select 2021

De va ma – den filmade teaterföreställningen om vår historia om Husåspelet
Produktion: Afrika select 2021

Arrangemanget är ett ”work in progress” som utan projekfinansering men genom samverkan, undersöker om det finns behov av den här typen av mötesplats och mötesform och mötestema. Om det visar sig vara viktigt för det som står på spel för kulturell tillväxt och bärkraftig, glokal utveckling med utgångspunkt från platsen, arvet och framtiden, är avsikten att hitta vägar att möjliggöra en sjösättning av en satsning/satsningar som bär dit vi behöver gå tillsammans.

Välkommen önskar produktionsteamet och alla samspelarna genom Linda Forss, produktionsledare