Blogg

Walk’nTalk

Arrangemanget är ett levande inspel i arbetet med att

  • utveckla den nya kulturplanen för Region JämtlandHärjedalen,
  • konkretisera hur kultursektorn kan och behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för Samling näringslivs vision om befolkningsutveckling
  • stärka kulturnäringen som central och kreativ motor för hållbar platsutveckling och demokratiskt samtal
  • lyfta kultur både som mål och medel